TÌM SIM NĂM SINH
TÌM SIM HỢP MỆNH

sim tứ quý giũa

Đầu số
Mạng
Khoảng giá
Tránh số
 • Tránh 4
 • Tránh 7
 • Tránh 49
 • Tránh 53
Sắp xếp
Thể loại
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0899.7.55556 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
2 08989.33337 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
3 0898.755559 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
4 07998.66667 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
5 09.33334.616 2,800,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
6 09.3333.1949 2,800,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
7 09.33330.225 2,800,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
8 0899.7777.06 2,800,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
9 07988.11113 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
10 079.87.33336 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
11 0937.2222.14 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
12 09.3333.99.45 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
13 09.3333.9906 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
14 09.33338.109 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
15 09.3333.7606 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
16 09.3333.6252 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
17 09.3333.4212 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
18 09.33332.775 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
19 09.3333.0129 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
20 09.3333.0117 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
21 0937.466660 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
22 09.3333.5727 2,800,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
23 09.3333.5212 2,800,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
24 09.33335.189 2,800,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
25 07981.55559 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
26 07981.33336 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
27 07971.66667 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
28 07982.33337 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
29 07970.66667 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
30 07920.55559 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
31 0786.755559 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
32 0786.3333.13 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
33 0786.133337 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
34 0786.011110 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
35 0786.466669 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
36 09334.11112 2,650,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
37 0933.330.776 2,650,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
38 0784.000070 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
39 0783.5555.69 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
40 07857.66669 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
41 0784.355559 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
42 07851.33331 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
43 0785.0000.20 2,750,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
44 09.33334.189 2,500,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
45 0937.4.00006 2,450,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
46 0899.522229 2,500,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
47 0898.6666.09 2,500,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
48 09.33336.557 2,600,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
49 09.3333.4585 2,550,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
50 09.33338.646 2,450,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
51 09.3333.5848 2,450,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
52 0933.335.829 2,450,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
53 09.3333.5117 2,450,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
54 093.15.44449 2,450,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
55 093.15.44448 2,450,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
56 093.12.44448 2,450,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
57 07836.55559 2,450,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
58 0937.6.00003 2,350,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
59 0899.7777.02 2,350,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
60 0784.255556 2,450,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
61 09.3333.05.37 2,300,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
62 09.3333.02.04 2,300,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
63 09.3333.00.91 2,300,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
64 08.9999.4950 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
65 0898.755558 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
66 0898.6666.57 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
67 0908.144440 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
68 0937.533330 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
69 09.3333.55.49 2,300,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
70 09.3333.55.30 2,300,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
71 09.33335.246 2,300,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
72 09.33335.069 2,300,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
73 09.33334.002 2,300,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
74 0933.511110 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
75 09.3333.99.21 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
76 09.33339.224 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
77 09.33339.171 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
78 09.3333.6810 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
79 09.3333.67.28 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
80 09.3333.67.16 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
81 09.33335.991 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
82 09.33335.882 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
83 09.33334.259 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
84 09.33334.009 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
85 09.3333.2557 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
86 09.3333.1367 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
87 09.3333.07.96 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
88 09.3333.0171 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
89 07.999.44440 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
90 07981.00008 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
91 07975.11118 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
92 07972.33336 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
93 07971.55557 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
94 07983.00006 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
95 07977.22225 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
96 0786.1111.21 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
97 07860.99995 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
98 07920.22228 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
99 07867.55558 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay
100 079.29.55556 2,250,000đ Mobifone Sim tứ quý giũa Mua ngay

Sim tứ quý giữa có ý nghĩa như thế nào?

   Dòng sim số đẹp nói chung hay sim số tứ quý giữa nói riêng ở thời điểm hiện tại đang càng ngày càng trở nên phổ biến, được nhiều người ưa chuộng sử dụng hơn. Sim tứ quý được biết đến là một loại sim số đẹp, có giá trị sử dụng rất cao, ngày qua ngày, nó đang dần được khẳng định được vị thế của mình một cách rõ nét hơn đó là vị thế trong lòng người sử dụng cũng như vị thế trong dòng sim số đẹp, sim Vip.

sim tu quy giua

Sim tứ quý giữa là loại sim số đẹp với nhiều điều đặc biệt

Sim tứ quý giữa là một loại sim số đẹp có cấu trúc sim được sắp xếp gồm bộ 4 số giống nhau đứng cạnh nhau ở vị trí trung tâm trong dãy số sim, ví dụ như: xxxx.1111.xx, xxx.5555.xxx... Các bộ số lặp được tạo thành từ con các số tự nhiên từ 0 đến 9 với nhiều nét ý nghĩa khác nhau. Một đặc điểm nổi bật của dòng sim này chính là có bộ số đẹp, thuận lợi cho việc dễ đọc, dễ ghi nhớ.

Sim tứ quý giữa ở thời điểm hiện tại

   Thị trường mạng di động hiện nay mà nói đang ngày càng biến động, phát triển nhanh chóng, có rất nhiều loại sim mới ra đời. Trong khi đó nhu cầu về sử dụng các loại sim số đẹp cũng được các nhà sản xuất quan tâm. Có rất nhiều các loại sim số đẹp thuộc dòng sim vip trên thị trường hiện nay, có giá trị sử dụng rất lớn. Khi nhắc đến những loại sim này, bên cạnh những cái tên như sim lục quý, sim ngũ quý, sim tam hoa... thì cũng không thể thiếu tên của sim tứ quý giữa. Loại sim này hiện được giới chuyên gia đánh giá cao về nét đẹp, ý nghĩa to lớn mà nó sở hữu.

Có rất nhiều người ngày càng quan tâm, tìm mua loại sim này nhiều hơn. Sim tứ quý giữa đẹp hiện nay có giá thành khá cao, nhưng thấp hơn so với loại sim tứ quý có bộ số đứng cuối sim. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là giá trị, ý nghĩa của nó giảm đi.

Dạng sim này được nhiều người sử dụng, đặc biệt là những người làm công việc kinh doanh với mục đích, mong muốn nhận được những gì tốt đẹp nhất mà nó mang đến cho sự nghiệp của mình. Với giá thành có thể nói là khá cao, tuy nhiên cũng rẻ hơn một chút so với những loại sim số đẹp khác, sim tứ quý giữa có thể là sự lựa chọn cho nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Thế nhưng để có thể sở hữu nó thì bạn cũng phải là một người có đủ tiềm lực kinh tế, có địa vị, quyền lực trong xã hội, hay bạn phải là một người có niềm đam mê với thú chơi sim.

Tại sao sim tứ quý giữa được gọi là sim số đẹp có giá trị cao?

   Về mặt phong thủy mà nói thì sim tứ quý giữa có lẽ sẽ là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời bởi những ý nghĩa to lớn mà nó mang lại cho người sử dụng. Với bộ 4 con số với nhiều ý nghĩa đứng cạnh nhau, điều này giúp cho ý nghĩa của nó càng to lớn hơn. Những may mắn, tài vận mà nó mang đến sẽ càng được nhân lên rất nhiều lần.

   Không phải tự dưng người ta lại bỏ tiền bạc, thời gian và công sức để tìm mua một chiếc sim không có ý nghĩa gì. Khách hàng tìm sim tứ quý giữa, chọn mua nó với hi vọng có thể nhận được những tài vận mà nó mang đến. Vậy loại sim này có ý nghĩa gì đặc biệt hay không, có giúp ích được gì cho người chủ sở hữu của mình?

Ý nghĩa các con số

  Mỗi con số đều tồn tại vơi một ý nghĩa riêng biệt, không có con số nào là tồn tại một cách vô nghĩa. Sim tứ quý giữa với sự cấu thành của 4 con số đẹp đứng cạnh nhau thật sự mang một điều may mắn, những con số này bổ trợ cho nhau, làm nổi bật lên sức mạnh, vận may không gì có thể chối bỏ được. Mỗi số sim tứ quý giữa với bộ số khác nhau lại có ý nghĩa khác nhau. Từ số 0 đến 9, là những vận may, trạng thái riêng biệt.

   Sim tứ quý giữa 0 biểu hiện sự tròn trĩnh, khởi đầu suôn sẻ, sim với số 1 lại thể hiện đỉnh cao, tốt nhất, luôn đứng đầu. Sim tứ quý giữa số 2 thì sẽ giúp khách hàng nhận được sự chu toàn, hoàn hảo trong cuộc sống, số 3 thì biểu hiện cho tiền tài, vận may đến không ngừng. Sim với số 4 là tượng trưng của sự hạnh phúc, có đôi có cặp, còn số 5 thì mang ý nghĩa cân bằng, vô cùng hòa hợp. Đối với số 6 thì nó vốn đọc là lục, tức là gần giống lộc, con số này mang ý nghĩa tài lộc, may mắn.

   Con số 7 thì có ý nghĩa đạo phật rất lớn, được xem như là khởi nguồn, ánh sáng của sự sống. Số 8 tượng trưng cho phát tài, phát lộc, những người sở hữu sim tứ quý giữa với con số này sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, giá trị to lớn. Và cuối cùng là số 9, đây là con số lớn nhất trong dãy số tự nhiên, mang ý nghĩa vững mạnh, bền bỉ, tồn tại mãi mãi, vĩnh cửu. 

Ý nghĩa với người sử dụng

Hiện nay xu hướng sử dụng sim số đẹp, trong đó có sim tứ quý giữa giá rẻ đang được rất nhiều khách hàng quan tâm, yêu thích. Loại sim này có thể nói là mang một nét ý nghĩa rất lớn cho đối tượng sử dụng của nó. Nó là một chiếc sim số đẹp, đẹp từ hình thức cho đến ý nghĩa, giá trị bên trong.

   Người sở hữu loại sim này hẳn phải là một người vô cùng may mắn trong cuộc sống. Loại sim này sẽ đem tới cho khách hàng những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống bình thường cho tới sự nghiệp, công việc mà mình đang theo đuổi. Sở hữu một chiếc sim tứ quý giữa sẽ giúp cuộc sống của bạn thêm vui vẻ, ngập tràn viên mãn, hạnh phúc hơn rất nhiều.

   Bạn sẽ có được một sức khỏe dồi dào, khỏe mạnh. Bên cạnh đó thì con đường sự nghiệp cũng sẽ ngày càng trở nên thuận lợi, phát triển, thành công hơn. Với những lợi ích như vậy thì việc ngày càng có nhiều người tìm mua loại sim này cũng không có gì là quá khó hiểu phải không?

Bỏ túi cách chọn mua sim tứ quý giữa chất lượng tốt

  Thị trường sim số đẹp tứ quý giữa hiện nay đang càng trở nên phong phú và đa dạng hơn rất nhiều. Khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn cho mình.

  Đối với một loại sim đẹp, quý như sim tứ quý giữa thì việc làm sao để có thể chọn mua được nó một cách tốt nhất luôn là vấn đề nhận được nhiều sự chú ý của mọi người. Vậy thực chất làm sao để có thể chọn mua được một chiếc sim số đẹp loại này tốt nhất?

Mua sim theo nhà mạng cung cấp

  Nhà mạng cung cấp sim là một trong những nhận tố quan trọng quyết định đến việc chiếc sim tứ quý giữa mà bạn chọn mua có đẹp, giàu ý nghĩa hay không. Hiện nay, có rất nhiều nhà mạng di động khác nhau cung cấp các loại sim số đẹp, sim tứ quý giữa với những đặc điểm, giá trị sử dụng khác nhau. Mỗi người lại yêu thích, lựa chọn cho mình một nhà mạng di động riêng.

Nhà mạng cung cấp là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng của sim

   Có nhiều nhà mạng di động cũng cấp sim số đẹp tứ quý giữa khác nhau, điều này đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho riêng mình. Hiện cũng có nhiều loại sim tứ quý giữa số đẹp khác nhau mà bạn có thể lựa chọn như: sim tứ quý giữa 10 số giá rẻ, sim tứ quý giữa 11 số... Bạn cũng nên lựa chọn những nhà mạng lớn, có uy tín, chất lượng trên thị trường mạng di động. Chỉ cần bỏ ra chút thời gian để tìm hiểu thôi là bạn đã có thể tự chọn mua được một chiếc sim số đẹp như ý muốn của mình rồi.

Mua sim theo góc độ phong thủy

Còn đối với góc độ phong thủy mà nói thì việc lựa chọn sim số đẹp chưa bao giờ là xa lạ. Người ta thường hay dựa vào yếu tố này, quan tâm tới nó để có thể lựa chọn cho mình một số sim ưng ý nhất, và khi chọn mua sim tứ quý giữa cũng không phải ngoại lệ, yếu tố về phong thủy cũng không thể nào bỏ qua.

  Chọn mua sim theo phong thủy mà nói tức là có thể chọn lựa một chiếc sim với bộ số tứ quý hợp với mệnh của mình, không chứa các con số khắc với mệnh. Bởi rằng mỗi mệnh lại hợp, lại khắc với những con số khác nhau. Bên cạnh đó cũng cần chú ý sự sắp xếp, cấu trúc của các con số tạo nên sim. Đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng mà những khách hàng chọn mua loại sim này nên chú ý. Làm tốt điều này đồng nghĩa với việc ý nghĩa, vận may từ chiếc sim đó mang đến cho bạn càng to lớn, phát triển mạnh mẽ hơn, và ngược lại.

Sim tứ quý giữa với những ý nghĩa, vận may, tài lộc cũng như lợi ích mà nó mang đến cho chủ sở hữu đang giúp nó ngày một khẳng định được giá trị của mình, giúp nó trở thành sự lựa chọn hợp lý cho nhiều đối tượng khách hàng. Bạn có thể truy cập vào website: simdepbinhduong.com nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết hay muốn tìm mua loại sim này. Địa chỉ uy tín, chất lượng trên thị trường, đảm bảo cung cấp sim tứ quý giữa chính hãng.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

TÌM SIM NĂM SINH
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
ĐƠN HÀNG MỚI
 • Nguyễn hoài Tuấn0876994***(11h43)

 • Đỗ Khánh văn0559646***(11h41)

 • Đỗ Văn Anh0792498***(11h38)

 • Huỳnh Văn Tuấn0355135***(11h35)

 • Ngô Khánh Thiện0768556***(11h33)

 • Đỗ Nam Long0895327***(11h30)

 • Trần hoài Tuấn0908231***(11h28)

Liên hệ ngay